Menu xn--szczawno-zdrj-mlb.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

"Rodzina 500 plus"

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych tj. "500+"   
wraz z wymaganymi dokumentami  na  nowy okres zasiłkowy tj.  2017/2018

można składać już od 1 sierpnia 2017 roku.

Wnioski o ww.  świadczenia

*     można złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczawnie - Zdroju, ul.    Kościuszki 17, pok. nr 4  od poniedziałku
       do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

*    za pośrednictwem : bankowości elektronicznej, portalu  www.empatia.mrpipsgov.pl,  e-puap.gov.pl, PUE ZUS

 Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z nowelizacją ustawy od 01 sierpnia 2017r. ulegną zmianie wzory wniosków o świadczenia rodzinne, alimentacyjne i świadczenia wychowawcze "500+".

Druki ww. wniosków na okresy zasiłkowe: 2016/2017; 2017/2018, będą dostępne niezwłocznie po zakończeniu procesu legislacyjnego i publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw RP.

 


 


Informacja dot. realizacji Programu Rodzina 500+

Przyjęto      - 342 wnioski

Wydano       - 328 decyzji

Wnioski przekazane do marszałka, czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego             - 3 wnioski

Oczekujących na rozpatrzenie  - 11 wniosków
 

 


INFORMACJA  DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH W RAMACH PROGRAMU RODZINA 500 PLUS

Pierwsze wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500 plus dla około 70 szczawieńskich dzieci  planowane są  od dnia  25 kwietnia 2016 roku.

Do dnia 20 kwietnia 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju zarejstrował  189 wniosków w tym  40 wniosków w wersji elektronicznej. 

Wnioski rozpatrywane są w kolejności  składania, bez względu  na formę ich złożenia.„Rodzina 500 plus” już w kwietniu

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku.

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.

Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Start programu planowany jest na 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r.

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

 

 DOKUMENTY  DO  POBRANIA


Informacje o Programie

1. Informator

2. Informator

3. Ulotka

4. Prezentcja

 

 

Nasi Partnerzy
Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego

pn. - pt.   7:30 - 15:30
 


Plan Urzędu Miasta

Godziny pracy Straży Miejskiej

pn. - pt.   7:00 - 22:00
sob. - niedz.   12:00 - 20:00

Wynajem hali sportowej

Sprawdź wolne terminy!

Galeria filmowa

"Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ SZCZAWNO - ZDRÓJ"

Film o historii Szczawno-Zdrój  Film o historii Szczwno-Zdrój

 


"NASZE ŚMIECI"

Przejdź do strony - ikona  Nasze śmieci

Przejdź do strony


Prezentacja - Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

Odpady komunalne  

Hala Sportowa
Zobacz wolne terminy
System informacji przestrzennej
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl