Menu xn--szczawno-zdrj-mlb.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności - Strona 99

06.03.2012
          Władze Szczawna-Zdroju zawsze były i są otwarte na wszelkie inicjatywy kulturalne w mieście. 23. lutego br. w galerii „Ogród Sztuki” w Szczawnie-Zdroju z inicjatywy Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej - Marii Boguszewskiej oraz Burmistrza Szczawna-Zdroju – Tadeusza Wlaźlaka odbyło się spotkane z inicjatorami   i organizatorami życia kulturalnego miasta.
          W miłym nastroju, podczas swobodnej rozmowy, uczestnicy spotkania omówili wiele interesujących tematów związanych z organizacją i realizacją kulturalnych przedsięwzięć. Szczawno-Zdrój dysponuje dobrym zapleczem do szerzenia idei  i inicjatyw kulturalnych - oprócz Teatru Zdrojowego ma jeszcze kilka ośrodków, które z powodzeniem proponują mieszkańcom i przyjezdnym różne atrakcyjne formy kulturalnej rozrywki. „Ogród Sztuki”, Centrum Kultury „Młyn”  i Miejska Biblioteka organizują wystawy, wieczory poezji, spotkania z interesującymi ludźmi, plenery malarskie, wspólne śpiewanie, twórcze zajęcia itp. Wśród mieszkańców są pasjonaci, którzy także swoimi działaniami wzbogacają kulturalny wizerunek miasta.
06.03.2012
          22 lutego br. Burmistrz Szczawna-Zdroju Pan Tadeusz Wlaźlak wraz z Dyrektorem Przedszkola Miejskiego w Szczawnie-Zdroju Panią Urszulą Drozdowską spotkali się z Prezesem Toyota Manufacturing Poland – Panem Carlem Klemm aby podziękować za dotychczasową współpracę i wspieranie Przedszkola w realizacji wielu inicjatyw i programów, które pozytywnie wpłynęły na wizerunek placówki.
          Burmistrz wręczył list gratulacyjny Prezesowi Toyoty i materiały promocyjne o Szczawnie-Zdroju, a Pani Dyrektor wyraziła swoje podziękowanie bukietem kwiatów.

24.02.2012
BURMISTRZ   SZCZAWNA-ZDROJU
 
na podstawie Ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz.651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. (Dz. U. Nr 207, poz.2108).
OGŁASZA
 
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Ułanów Nadwiślańskich, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 58/4 o pow. 0,1500 ha objętej księgą wieczystą nr 35466/7
 
24.02.2012
BURMISTRZ   SZCZAWNA-ZDROJU
 
na podstawie Ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz.651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. (Dz. U. Nr 207, poz.2108).
OGŁASZA
 
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Górnej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 309/27 o pow. 0,1597 ha objętej księgą wieczystą nr 37095/9
 
 
24.02.2012
BURMISTRZ   SZCZAWNA-ZDROJU
 
na podstawie Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r (Dz. U. Nr 207, poz.2108).
OGŁASZA
 trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Granicznej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr 309/17 i nr 309/23 o łącznej pow. 0,4342 ha objętej księgą wieczystą nr 37095/9
 
24.02.2012
BURMISTRZ  SZCZAWNA-ZDROJU
 
na podstawie Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz.651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. (Dz. U. Nr 207, poz.2108).
OGŁASZA
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Równoległej z przeznaczeniem pod budowę garażu, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 639/6 o powierzchni 0,0029 ha,  objętej księgą wieczystą nr 56333/9
 
23.02.2012
            „Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 w Wałbrzychu oraz nauczyciele PSPS Nr 10 serdecznie dziękują za zorganizowanie wycieczki z niespodziankami dla naszych uczniów.
            Państwa serce okazane naszym dzieciom jest bezcenne. Dziękujemy za dotychczasową współpracę i z wdzięcznością przyjmiemy każdą pomoc z Państwa strony”.
 
            Takimi ciepłymi i serdecznymi słowami Dyrekcja i nauczyciele podziękowali Burmistrzowi Szczawna-Zdroju za zorganizowanie „białego szaleństwa” dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych. 
 
22.02.2012
BURMISTRZ   SZCZAWNA – ZDROJU
 
na podstawie ustawy z dnia 21. 08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108)
 
O G Ł A S Z A
 
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Szczawieńskiej, oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów jako działka  nr 10/8 o powierzchni 1,0000 ha, objętej księgą wieczystą nr SW1W/00059129/7.
Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolami: „Bp” zurbanizowane tereny niezabudowane – o pow. 0,0136 ha, „ŁIII” Łąki trwałe – o pow. 0,1606 ha, „ŁIV” Łąki trwałe – o pow. 0,5449 ha, RIIIb grunty orne – o pow. 0,2809 ha.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Szczawna-Zdroju przyjętym uchwałą nr XXXII/3/09 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  z dnia 23 lutego 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  nr 62, poz. 1286 z dnia 9 kwietnia 2009 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem: 
„2 PU” – zabudowa produkcyjno-usługowa.  
Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z ustaleniami w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dostęp do drogi publicznej ul. Szczawieńskiej poprzez służebność drogową, która zostanie ustanowiona na działkach nr 10/8, 10/9, 9/2, 8/2, 7/2 i 5/2 zgodnie z załącznikiem graficznym do decyzji Burmistrza Szczawna-Zdroju nr 8/2011 z dnia 05. 12. 2011 r. zatwierdzającej podział nieruchomości.  
 
Cena wywoławcza nieruchomości:     2.220.000,- zł  + podatek VAT 23% (dwa miliony dwieście dwadzieścia  tysięcy złotych)
Przetarg odbędzie się dnia 11 maja 2012 roku o godz.1200,
w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 440.000,- zł (czterysta czterdzieści tysięcy złotych)  na konto Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój - PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264.
 
Wadium winno zostać uznane na rachunku gminy w dniu 7 maja 2012 roku.
Nasi Partnerzy
Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego

pn. - pt.   7:30 - 15:30
 


Plan Urzędu Miasta

Godziny pracy Straży Miejskiej

pn. - pt.   7:00 - 22:00
sob. - niedz.   12:00 - 20:00

Wynajem hali sportowej

Sprawdź wolne terminy!

Galeria filmowa

"Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ SZCZAWNO - ZDRÓJ"

Film o historii Szczawno-Zdrój  Film o historii Szczwno-Zdrój

 


"NASZE ŚMIECI"

Przejdź do strony - ikona  Nasze śmieci

Przejdź do strony


Prezentacja - Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

Odpady komunalne  

Hala Sportowa
Zobacz wolne terminy
System informacji przestrzennej
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl