Menu xn--szczawno-zdrj-mlb.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności - Strona 4

20.04.2020
13:43

Szanowni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy Szczawna - Zdroju!

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Burmistrza:

  1. Istnieje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości za kwiecień i maj 2020 roku lub przedłużenie terminu płatności podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach pomocy de minimis. Udzielona pomoc stanowi pomoc de minimis w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
  2. Istnieje możliwość odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym za kwiecień i maj 2020 roku dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach pomocy de minimis.
  3. W przypadku pogorszenia się sytuacji materialnej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID – 19 (np.: utrata pracy itp.) istnieje możliwość ubiegania się o umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty lub odpracowanie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Szczawno-Zdrój.

-----------------
Celem rozpatrzenia sprawy należy złożyć stosowny wniosek napisany odręcznie wg wzoru. Wzory wniosków można pobrać klikając na link http://www.szczawno-zdroj.pl/ulgi-podatkowe-wnioski-do-pobrania/71
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 748493912.

20.04.2020
09:10

Szanowni Państwo,
publikujemy odpowiedź Burmistrza Szczawna - Zdroju na wniosek z dnia 31 marca 2020 r. Pana Michała Brody - Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczawnie - Zdroju, który dotyczył prośby radnego o sprostowanie wpisu na fanpage’u Gminy.
W załączeniu przedstawiamy prt sc, dokumentujące publiczne wypowiedzi/posty radnych Rady Miejskiej w Szczawnie - Zdroju, których przedmiotowa sprawa dotyczy.

15.04.2020
15:55

Szybka decyzja władz gminy i skuteczne działanie pozwoliło na wsparcie szkoły i uczniów w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Miło nam poinformować, że Gmina Szczawno – Zdrój pozyskała w ramach projektu „Zdalna Szkoła” środki na zakup laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają lub mają ograniczony dostęp do sprzętu umożliwiającego im realizację obowiązku szkolnego w formie lekcji zdalnych.

Po dokonaniu analizy informacji uzyskanej od dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie – Zdroju w sprawie dostępu uczniów do komputerów, w dniu 2 br. Gmina Szczawno – Zdrój złożyła wniosek o środki na zakup sprzętu dla jak najbardziej potrzebujących uczniów.

W dniu wczorajszym na stronie Centrum Projektów Cyfrowa Polska ogłoszono listę wniosków, które otrzymały Grant. Gmina Szczawno – Zdrój spełniła wszystkie kryteria formalno – merytoryczne i otrzymała dofinansowanie w kwocie 44.935,00 zł.

Wniosek przygotowała Pani Marta Mysiak Inspektor ds. oświaty tut. Urzędu.

Pragniemy jednocześnie podziękować całej kadrze pedagogicznej, Pani Dyrektor, nauczycielom za zaangażowanie jakiego wymaga obecna sytuacja. Dziękujemy za wsparcie jakie okazujecie, nie tylko teraz ale i zawsze swoim uczniom oraz rodzicom. Dziękujemy!

15.04.2020
15:43


Decyzją Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego do każdego mieszkańca Szczawna – Zdroju będą dostarczane maseczki wielokrotnego użytku. Zostały one zakupione w trosce o zdrowie mieszkańców ze środków własnych gminy.
----------------------
Akcja roznoszenia maseczek rozpoczęła się dziś. W ich kolportaż zaangażowali się Strażnicy Miejscy, którzy zgodnie z zachowaniem obowiązujących zasad będą umieszczali maseczki w skrzynkach listowych bez konieczności bezpośredniego kontaktu.

Maseczki zostaną dostarczone DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW, bez względu na wiek, w liczbie zgodnej z liczbą osób zamieszkujących nieruchomości - zadeklarowaną we wniosku dotyczącym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy, że nakaz zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej obowiązuje już od jutra (16.04) i ma na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Ważne jest aby każdy z Nas dostosował się solidarnie do obowiązujących zasad. Świadomie dbajmy o swoje zdrowie, bo teraz jest to rzecz nadrzędna. Chrońmy siebie i innych przed potencjalnym zakażeniem nosząc maseczki na co dzień.

Bardzo prosimy aby zapoznać się z zasadami prawidłowego noszenia maseczek publikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny. Jednocześnie przypominamy, że kluczowe jest zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób -2m.

Prosimy o cierpliwość aby Straż Miejska mogła spokojnie rozdysponować maseczki, które zapewniamy trafią do każdego.
Życzymy dużo zdrowia i wytrwałości.

10.04.2020
12:26

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert na organizację emisji obligacji. Poniżej szczegóły i uchwała RM dotycząca obligacji.

Uchwała RM dotycząca obligacji

09.04.2020
08:35

XX sesja Rady Miejskiej w Szczawnie - Zdroju - Kadencja 2018 - 2023.

Szanowni Państwo!
Informujemy, iż w dniu dzisiejszym od godz. 11.00 przeprowadzana będzie sesja zdalna (on-line) Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju. Na dzisiejszej sesji omawiane będą m.in. dwa projekty uchwał przekazane do szybkiego procedowania, dotyczące zastosowania ulg dla przedsiębiorców z terenu Szczawna – Zdroju w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie kraju.
---------------
Transmisję na żywo mogą Państwo zobaczyć klikając w poniższe linki:
Transmisja i zapis na żywo - https://www.e.szczawno-zdroj.pl/erada/…
Program sesji na żywo łącznie z głosowaniem - https://www.youtube.com/channel/UC372PfenFu3D3eNFdHEkoUg

08.04.2020
10:43

Informujemy, że z uwagi na okres Świąteczny zmianie ulegnie harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy.

  • odpady komunalne zmieszane  oraz ulegające biodegradacji (zielone) przeznaczone do wywozu w dniu 13.04.2020r. (poniedziałek)- zostaną odebrane we wtorek 14.04.2020r.,
  • odpady komunalne zmieszane przeznaczone do odbioru 14.04.2020r. (wtorek) zostaną odebrane w środę 15.04.2020r.
  • metale i tworzywa sztuczne przeznaczone do odbioru  16.04.2020r. (czwartek)  będą odebrane zgodnie z harmonogramem.
  • odpady komunalne zmieszane przeznaczone do odbioru 17.04.2020r ( piątek) zostaną odebrane zgodnie z harmonogramem.
07.04.2020
10:49

Szanowni Państwo,

W tym roku Światowy Dzień Zdrowia przypada w bardzo trudnym dla nas wszystkich momencie.
 

Z okazji Waszego Święta wszystkim pracownikom służby zdrowia pragniemy złożyć wyrazy uznania i wdzięczności za pełną poświęcenia służbę na rzecz drugiego człowieka.

Kierujemy słowa podziękowania za waszą codzienną heroiczną pracę w obliczu takiego zagrożenia jakim jest pandemia koronawirusa.
Serdecznie dziękujemy za cały trud i serce jakie na co dzień wkładacie w niesienie pomocy innym oraz profesjonalne podejście i zaangażowanie w misję wspierania i ratowania zdrowia swych pacjentów.
 

Życzymy aby w tym szczególnie trudnym okresie nie zabrakło Wam hartu ducha, środków ochrony osobistej, leków i niezbędnego sprzętu oraz zrozumienia innych na Wasze potrzeby i problemy.
 

To również ważny dzień dla każdego z nas. Zdrowie jest wartością nadrzędną, dlatego z szacunku do samych siebie oraz do służb, które teraz zmagają się z opanowaniem pandemii - zadbajmy o swoje bezpieczeństwo zdrowotne i #ZostańwDomu
Dziękuję!
Burmistrz Szczawna – Zdroju Marek Fedoruk
-----------------
Dzień Pracownika Służby Zdrowia oraz Światowy Dzień Zdrowia obchodzone są 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Światowy Dzień Zdrowia ustanowiony został w roku 1948. Co roku obchodzony jest pod innym hasłem, a celem akcji w tym dniu jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i problemy związane ze zdrowiem społeczeństw na świecie.
To również dzień, w którym warto zauważyć i docenić starania, poświęcenie i zaangażowanie pracowników służby zdrowia.
Rok 2020 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej.

07.04.2020
10:44

Szanowni Państwo,

Szczawno Zdrój od kilku lat wspiera rozwój szybkiego Internetu współpracując z operatorami m.in. z Orange Polska.

Wspólnie z przedstawicielami Operatora  robimy wszystko  aby światłowód jak najszybciej  rozwijał  się w Szczawnie – Zdroju, a mieszkańcy mogli korzystać z superszybkiego Internetu.  Jest to efekt szerokiej współpracy, wielu spotkań i uzgodnień z burmistrzem  Markiem  Fedorukiem , jego zastępcą Markiem Ćmikiewiczem. W prace zaangażowany był także Łukasz Kurjata, poprzedni zastępca burmistrza.

Potwierdzeniem dobrej współpracy podczas budowy sieci światłowodowej jest uczestnictwo w programie  „Gmina otwarta na inwestycje”  zorganizowanym przez Orange pod honorowym patronatem Urzędu Komunikacji Elektronicznej  i Centrum Projektów Polska Cyfrowa. To dowód na to, że dzięki dobrej współpracy samorządu i Operatora,  mieszkańcy  i firmy z miasta i gminy  Szczawno – Zdroju  będą mogli szerzej korzystać z cyfrowych technologii i wykorzystywać je do pracy, nauki czy rozrywki.

Podstawowym zadaniem Programu „Gmina otwarta na inwestycje” jest ścisła współpraca władz samorządowych i operatorów telekomunikacyjnych realizujących budowę sieci światłowodowej. Jego celem jest eliminacja barier inwestycyjnych, a w konsekwencji przyspieszenie cyfrowego rozwoju Polski i umożliwienie lokalnej społeczności korzystanie z dostępu do Internetu o wysokiej przepustowości. Dzięki programowi mieszkańcy  i lokalne firmy zyskują dostęp do  najnowocześniejszych rozwiązań zwiększających konkurencyjność i umożliwiających rozwój polskiego społeczeństwa.

Jednym z pierwszych zadań było doprowadzenie światłowodu do szkół i placówek edukacyjnych  w naszej miejscowości – do sieci światłowodowej podłączono Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie

Placówka ta może już korzystać za pośrednictwem firmy NASK z dostępu do Internetu oraz Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, co gwarantuje jej rozwój nowoczesnych form kształcenia oraz zdobywanie nowych kompetencji, zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://ose.gov.pl/.

W ramach programu Gmina współpracuje z Operatorem w następującym  zakresie:

- wspieramy proces tworzenia obszarów inwestycyjnych wskazując  zainteresowanie mieszkańców szybkim Internetem,

- Staramy się również wskazywać miejsca gdzie prowadzona jest  modernizacja infrastruktury drogowej tak by przy okazji remontów umożliwić budowę sieci, a  mieszkańcom skorzystanie z technologii światłowodowej.

- pomagamy w wizjach terenowych,

- współpracujemy  przy wydawaniu decyzji administracyjnych aby budowa sieci przebiegła sprawnie,

- pomagamy w rozwiązaniu lokalnie pojawiających się problemów

Inwestycje realizowane są sukcesywnie, w całym mieście.

Do sieci szerokopasmowej zostały już podłączone wytypowane gospodarstwa domowe przy ulicach :

  •  ulicy Mickiewicza
  •  ulicy Sienkiewicza,
  •  ulic Okrężnej i Równoległej

Obecnie trwają prace przy ulicy Kwiatowej i Bohaterów Warszawy, a także ul. Wita Stwosza

Informacje o kolejnych lokalizacjach będą przekazywane sukcesywnie po zakończeniu prac.

Przy czym pamiętać należy, że ostatecznie o tym, czy na dany obszar miasta dotrze  światłowód, decyduje efektywność biznesowa inwestycji. Dlatego Urząd miasta wspiera rozwój sieci internetowej i szuka alternatywnych rozwiązań. Przykładem może być wykorzystywanie współpracy dwóch  podmiotów gospodarczych -  Orange  i Tauron -  która umożliwi montaż instalacji światłowodowej na słupach energetycznych).

(FOTO) https://gminaotwartanainwestycje.pl/

06.04.2020
08:28

Szanowni Państwo,

W tym trudnym czasie kiedy zdrowie i życie ludzkie nabrało szczególnej wagi i znaczenia, życzymy Państwu przeżycia Świąt Zmartwychwstania Pańskiego w spokoju i refleksji. Czas odrodzenia się wiary w siłę Chrystusa, ale i siłę człowieka, to dobry moment aby się zatrzymać i zastanowić nad najważniejszymi w życiu wartościami.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych przekazujemy Wszystkim Mieszkańcom Szczawna-Zdroju oraz Osobom, Instytucjom i Przedsiębiorcom współpracującym z gminą  najserdeczniejsze życzenia spokoju, pogody ducha, radości z chwil przeżytych w gronie najbliższych, a przede wszystkim zdrowia oraz siły do pokonania trudności.

Życzymy Państwu przeżycia radości z Wielkiego Święta Odrodzenia Życia i nadziei na lepsze jutro, która pozwoli Nam z ufnością patrzeć w przyszłość.

Burmistrz Szczawna - Zdroju

oraz

Radni Rady Miejskiej w Szczawnie - Zdroju

 

 

 

Nasi Partnerzy
Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego

pn. - pt.   7:30 - 15:30
 


Plan Urzędu Miasta

Godziny pracy Straży Miejskiej

pn. - pt.   7:00 - 22:00
sob. - niedz.   12:00 - 20:00

Wynajem hali sportowej

Sprawdź wolne terminy!

Galeria filmowa

"Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ SZCZAWNO - ZDRÓJ"

Film o historii Szczawno-Zdrój  Film o historii Szczwno-Zdrój

 


"NASZE ŚMIECI"

Przejdź do strony - ikona  Nasze śmieci

Przejdź do strony


Prezentacja - Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

Odpady komunalne  

Hala Sportowa
Zobacz wolne terminy
System informacji przestrzennej
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl