Menu xn--szczawno-zdrj-mlb.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności - Strona 20

05.01.2019
11:58

 Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716).

 • Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów z mocy prawa.

Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

 1. mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
 2. mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
 3. o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
 • Podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków jest zaświadczenie Burmistrza Szczawna – Zdroju  potwierdzające przekształcenie. Każdy właściciel otrzyma taki dokument do 12 miesięcy od dnia przekształcenia, bez konieczności składania wniosku.
 • Na wniosek właściciela zaświadczenie zostanie wydane w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku albo w ciągu 30 dni (jeśli wniosek jest uzasadniony np. sprzedażą mieszkania albo potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu). Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł.
 • W zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie zawarta jest informacja o obowiązku wnoszenia opłaty przekształceniowej na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu. Opłata w wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w dniu przekształcenia tj. 1 stycznia 2019 r., wnoszona będzie przez okres 20 lat od daty przekształcenia z możliwością jednorazowej spłaty w każdym czasie trwania obowiązku jej wnoszenia na pisemny wniosek właściciela.
 • Opłata przekształceniowa może podlegać waloryzacji zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Inicjatyw i Rozwoju pok. 37 tel. 74 849 39 37 

Więcej informacji:

https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/gospodarka-nieruchomosciami/przeksztalcenie/

Do pobrania - Wniosek o przeksztalcenie uzytkowania wieczystego 

04.01.2019
08:40

UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAWNO-ZDRÓJ

Zaprasza dzieci w wieku od 7 do 13 lat do udziału w zimowisku (półkolonii zimowej), które odbędzie się w dniach 28 stycznia-8 lutego 2019 r. w Szczawnie-Zdroju, w Hali Sportowej przy ul. Słonecznej 1A.

PROGRAM ZIMOWISKA m.in.:

 • Zajęcia artystyczno-plastyczne
 • Współzawodnictwo sportowe
 • Gry i zabawy zręcznościowe
 • Wyjścia do kina w Galerii VICTORIA
 • Zajęcia na krytej pływalni w AQUA ZDROJU
 • Inne, w zależności od pogody (lepienie bałwana, zjazdy saneczkowe itp.)

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

 • Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę opiekunów
 • Pyszne posiłki (śniadania i obiady)
 • Liczne atrakcje
 • Miłą atmosferę

Liczba uczestników – maksymalnie 25 osób

Koszt – 370,00 złotych

Zajęcia odbywać się będą w cyklu: poniedziałek – piątek od godz. 7.45 do 16.00

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE PRZY ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA NA PÓŁKOLONIĘ (należy spełnić przynajmniej jedno):

 • Miejsce zamieszkania w Szczawnie-Zdroju
 • Uczęszczanie do szkoły w Szczawnie-Zdroju
 • Jedno z rodziców jest zatrudnione na terenie Szczawna-Zdroju
 • Dziecko jest czynnym członkiem stowarzyszenia zarejestrowanego na Szczawnie-Zdroju

W przypadku większej ilości kandydatów niż 25 osób, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń (wypełnienie karty uczestnika) oraz data wpłaty

Wszelkie informacje pod nr telefonu 533 474 105 (Janusz Kozłowicz).

Wypełnione karty kwalifikacyjne można składać w pok. 28 Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju lub przekazać pracownikom obiektu przy ul. Topolowej 5.

Wpłat należy dokonać na konto Gminy (55 1020 5095 0000 5402 0011 2458) najpóźniej w terminie do 21 stycznia 2019 r.

 

UWAGA: TURNUS TRWA 2 TYGODNIE – EWENTULANE ZGŁOSZENIA NA JEDEN TYDZIEŃ TYLKO W PRZYPADKU JEDNOCZESNEGO ZGŁOSZENIA INNEGO UCZESTNIKA NA DRUGI TYDZIEŃ

KARTA KWALIFIKACYJNA ZIMOWISKO 2019 - do pobrania

 

03.01.2019
08:07

w budynkach jednorodzinnych oraz mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych!

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ! Wartość dotacji 70%, wkład własny 30%!

Informujemy, że nasza gmina wspólnie z innymi gminami z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej przystąpiła do opracowania wniosku o dotację na wymianę kotłów grzewczych oraz modernizację instalacji grzewczych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych (w lokalach mieszkalnych). W ramach projektu planujemy w latach 2019-2020 wymienić wysokoemisyjne źródła ciepła (zazwyczaj kotły węglowe) na podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła oraz kotły spalające biomasę (w tym pelet) lub paliwa gazowe.

UWAGA: wymianie nie podlegają kotły gazowe i olejowe, nie dopuszcza się też wymiany kotłów na kotły węglowe, niezależnie od ich klasy, w tym zasilane ekogroszkiem oraz na kotły olejowe.

Obecnie prosimy o składnie wstępnych deklaracji przystąpienia do projektu (dokument deklaracji dostępny w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju, pokój nr 5 lub do pobrania). Deklaracje zbierane będą do 20.01.2019r. 

Osoby, które już zrealizowały inwestycje lub planują realizację w okresie do 15 marca 2019 roku mogą przystąpić do programu pod warunkiem, że posiadają audyt energetyczny sporządzony nie wcześniej, niż 15 marca 2017 roku.

Przewidywana wartość dotacji to maksymalnie 35 000,00 zł. dla lokalu w budynku wielorodzinnym oraz w budynku jednorodzinnym/bliźniaku/zabudowie szeregowej. Wartość dotacji nie może przekraczać 70% wydatków, które podlegają refundacji. 

Osoby zainteresowane zapraszamy na spotkanie 17 stycznia 2019 r. o godz. 17:00 do Sali Kameralnej Teatru Zdrojowego.

Deklaracja

17.12.2018
12:32

W sobotnie przedpołudnie 15 grudnia 2018 roku odbyło się w Domu Zdrojowym spotkanie przedstawicieli czeskiego uzdrowiska Jańskie Łaźnie i uzdrowiska Szczawno-Zdrój oraz zaproszonych gości. Spotkanie miało przybliżyć historię obu miast i uzdrowisk, jako że wspólne przedsięwzięcia po obu stornach granicy zmierzają do zacieśnienia kontaktów między kurortami. W ramach projektu, do którego przystąpiły oba miasta, w Jańskich Łaźniach powstała wspaniała wystawa w miejscowym Domu Zdrojowym nr 55, który został zrewaloryzowany i zrewitalizowany, a w jego wnętrzu utworzono polsko-czeskie centrum uzdrowiskowe. Wystawa pokazuje walory Szczawna-Zdroju i Jańskich Łaźni, ponadto mieści się tam Ekspozycja Wspólnego Dziedzictwa w postaci prezentacji regionalnych artefaktów. Natomiast w Szczawnie powstała ścieżka historyczno-edukacyjna mająca 14 punktów na terenie całego miasta. Ścieżka składa się z tablic z informacjami na temat obiektów historycznych z jednej strony, a z drugiej strony tablicy są informacje na temat obiektów oraz historii miasta i uzdrowiska Jańskie Łaźnie. Tablice zostały wyposażone w urządzenia typu beacon umożliwiające ściągnięcie aplikacji na smartfony. Na tablicach zawarty jest krótki opis historii powstania i funkcjonowania obiektu wzbogacony zdjęciami archiwalnymi, natomiast po ściągnięciu aplikacji uzyska się dostęp do szerszej informacji na temat obiektu. Przy każdym punkcie zainstalowane będą jednolite stylowe ławki oraz stojaki na rowery.

W sobotę nastąpiło uroczyste, symboliczne odsłonięcie jednej z tablic ulokowanej przed Domem Zdrojowym, natomiast wcześniej, we wnętrzu tego zabytkowego budynku przedstawiona została w formie prezentacji multimedialnej idea projektu oraz przybliżone zostały informacje na temat umieszczonych na tablicach obiektów. Na początku spotkania burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk przywitał gości, wśród których był dyrektor uzdrowiska Jańskie Łaźnie Martin Voženílek. Następnie burmistrz głos oddał Iwonie Czech, autorce opisu wszystkich 14 szczawieńskich obiektów, która przy współudziale tłumacza na język czeski przedstawiła zgromadzonym zarys dziejów Szczawna a także historię zabytkowych budowli i parków. Po prezentacji wszyscy udali się na spacer do Parku Zdrojowego, gdzie tego dnia rozpoczął się Jarmark Bożonarodzeniowy.

Fot. Stefan Okoniewski

 

13.12.2018
11:41

09.12.2018
10:21

BURMISTRZ SZCZAWNA-ZDROJU I OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W SZCZAWNIE-ZDROJU PROSI O ZWRACANIE UWAGI W SWOIM OTOCZENIU NA OSOBY SAMOTNE LUB BEZDOMNE.
W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCĄ SIĘ ZIMĄ SĄ ONE NARAŻONE NA SKUTKI NISKICH TEMPERATUR. OSOBY TAKIE NIE ZAWSZE ZWRACAJĄ SIĘ O POMOC. PROSIMY WIĘC O WSZELKIE SYGNAŁY O ZAOBSERWOWANYCH SYTUACJACH ZAGRAŻAJĄCYCH ŻYCIU LUB ZDROWIU KIEROWAĆ DO ODPOWIEDNICH   SŁUŻB:    

POGOTOWIE TEL.- 999, POLICJA TEL.-112,
STRAŻ MIEJSKA TEL.606743008, 74 8438474,
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ TEL.74 8493903, 74 8400592

 

30.11.2018
16:28

Nasi Partnerzy
Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego

pn. - pt.   7:30 - 15:30
 


Plan Urzędu Miasta

Godziny pracy Straży Miejskiej

pn. - pt.   7:00 - 22:00
sob. - niedz.   12:00 - 20:00

Wynajem hali sportowej

Sprawdź wolne terminy!

Galeria filmowa

"Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ SZCZAWNO - ZDRÓJ"

Film o historii Szczawno-Zdrój  Film o historii Szczwno-Zdrój

 


"NASZE ŚMIECI"

Przejdź do strony - ikona  Nasze śmieci

Przejdź do strony


Prezentacja - Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

Odpady komunalne  

Hala Sportowa
Zobacz wolne terminy
System informacji przestrzennej
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl